برنامه هفتگی


نوبتدکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضوردکتر /ساعت حضور (جراحی)دکتر /ساعت حضور (اطفال) 
شنبه صبحدکتر محمد برهانی09:30-14:00دکترنیلوفرریخته گران09:30-14:00
شنبه عصردکترمحمد برهانی16:30-21:00دکترنیلوفر ریخته گران16:30-21:00دکتر حامد صفی16:30-21:00دکتر مهری صفری (متخصص زیبایی)16:30-21:00دکتر شیوا شیرانی
16:30-21:00
یکشنبه صبحدکتر حامدصفی09:30-14:00دکتر احسان ملمعی
09:30-14:00
یکشنبه عصردکتر شیخ ابو مسعودی16:30-21:00دکتراحسان ملمعی16:30-21:00دکتر مرضیه مداحیان
16:30-21:00
دکتر مرضیه نفری
16:30-21:00
دوشنبه صبحدکتر حامدصفی09:30-14:00دکتر احسان ملمعی
09:30-14:00
دکترنیلوفر ریخته گران09:30-14:00
دوشنبه عصردکتر امیرحسین فتحی (متخصص پروتز)
16:30-21:00
دکتر حامد صفی16:30-21:00دکتراحسان ملمعی
16:30-21:00
دکترایمان محمدی(جراح فک و صورت)
11:30-14:00
دکتر شیوا شیرانی
16:30-21:00
سه شنبه صبحدکتر محمدبرهانی09:30-14:00دکترنیلوفرریخته گران09:30-14:00
سه شنبه عصردکتر محمدبرهانی16:30-21:00دکترنیلوفر ریخته گران16:30-21:00دکتر محدثه اسدی نژاد(متخصص لثه)16:30-21:00دکتر شیخ ابو مسعودی16:30-21:00
چهار شنبه صبحدکتر مرضیه مداحیان09:30-14:00دکتر احسان ملمعی
09:30-14:00
دکتر مرضیه نفری
09:30-14:00
چهار شنبه عصردکتر حامدصفی16:30-21:00دکتر سارا فتوحی (متخصص اطفال )
16:30-21:00
دکتر احسان ملمعی16:30-21:00دکتر مرضیه نفری
16:30-21:00
پنج شنبه صبحدکتر شیخ ابو مسعودی9:30-14:00دکترنیلوفر ریخته گران09:30-14:00دکتر محمد برهانی9:30-14:00
پنج شنبه عصردکتر شیخ ابو مسعودی16:00-21:00دکتر احسان ملمعی16:30-21:00دکتر مجتبی آبانگاه (متخصص ارتودنسی)
16:30-21:00
جمعه صبح

جدیدترین مقالات

آمار بازدید از سایت

  • 10
  • 67
  • 470
  • 1,775
  • 80,116
  • 2,080
  • 5,715

معرفی

کلینیک آریانا ارئه دهنده بهترین خدمات دندانپزشکی زیبایی با استفاده از تجهیزات بروز دنیا می باشد..


اصفهان،سپاهان شهر -بلوار غدیر – فارابی 3- کوچه نوسود 2

info[at]clinicariana.com
تلفن: 36503671 - 36503702عضویت در کانال تلگرام به پیج اینستاگرام ما بپیوندید

Cropying Raynateb 2019